Gdje je nestala ruda?

Piše: Mikanović Radenko


Iz najjednostavnijeg rezimea godišnjih korporativnih izvještaja, za rudnik Omarska, lako se može zaključiti da nedostaje 16 mil. tona rude!!!


Golim okom se uočavaju anomalije

 • PK "Jezero" je zatvoren sa rezervama od 3 miliona tona rude
 • 2009. godine iz evidencije je nestalo 11 miliona tona rude (56-45)
  iako je u tom periodu proizvedeno samo 1,11 milion robne rude (igra brojeva je veoma čudna)
 • 2011. godine je nestalo 7 miliona tona rude, iako je proizvedeno samo 1,9 mil. robne rude
 • 2013-2014 je proizvedeno oko 4,2 mil. tona robne rude (6 mil. tona rovne),
  a u rezervama je prikazan pad od 8 mil. tona - što je nedostatak od 2 milina tona rude (8-6)
 • gubici u masi (rovna-robna) rude prelaze 30%, što projektom nije dozvoljeno
 • 2017. godina - vijek kopa se upisuje tek onako i ne može biti pouzdan podatak
 • za 2016. i 2017. godinu je upisana veća količina rovne rude od razlike u rezervama,
  što indicira da ni podaci o rezervama nisu tačni

Ono što se ne vidi

 • 3 mil. tona rude na PK Jezeru je imala najveći sadržaj Fe u istoriji rudnika Omarska
 • evidentirani sadržaj Fe je samo prosječan sadržaj za ležište,
  ali se vrši eksploatacija gornjeg dijela, gdje je sadržaj Fe znatno veći,
  što znači da uskoro dolazi na red ruda sa nižim sadržajem Fe
 • 2012. godine je prikazan vijek kopa 11 godina, a od 20 planiranih kop je do tada radio tek 4,5 godine, ali "potrošio" 9 godina 
 • Ako se uzme u obzir da je preostala ruda sve slabijeg kvaliteta, bez mogućnosti miješanja da bogatom (što je projektom trebalo raditi) - slijedi da je vijek kopa danas (17.10.2018.) ispod 3 godine

Rezime

 • papirološki je nestalo 16 mil. tona rude samo u poslednjih 10 godina
 • svi podaci u tabeli su uzeti iz, javno dostupnih. godišnjih izvještaja korporacije
 • u tabeli nisu vršene nikakve korekcije, dodavanja, proračunavanja i slično
 • korišteno znanje matematičkih operacija ne prelazi polovinu trajanja osnovne škole

Pitanja instutucijama
Vladi R.S., Inspektoratu R.S. i Komisiji za koncesije

 1. Imate li godišnje izvještaje o radu rudnika Omarska, koji predstavljaju obavezu po mnogim zakonima, a naročito po ugovoru o koncesiji?
 2. Da li se podaci slažu sa ovdje prikazanima?
 3. Da li ste ikada provjerevali istinitost izvještaja?
 4. Zašto niste reagovali po slovu zakona i ugovora?
 5. Ima li informacija koje nisu javno dostupne, a tiču se upravljanja prirodnim resursima?

Šta još nedostaje za kompletnu sliku

Da bi se utvrdile samo elementarne činjenice, potrebno je utvrditi:
 • evidencija kontrolnih mjerenja (odvage) otpremljene rude za Zenicu
 • podaci o količinama rude isporučene izvan BiH (preko Hrvatske)
 • količinama rude isporučene u "Ferox", Tomašica
 • tačne količine jalovine (raskrivke)
Ovo nije ništa - šta i tek slijedi...Članovi tima:
pokvareni 
mozgovi,
kolovođe, operateri, transporteri, žiranti,
inspektori, političari, telefonisti, rođaci,
ucjenjivači, dostavljači,
vozači,
sindikalci i stranci

Primjedbe

Popularni postovi s ovog bloga

SELMA KARABOGOVIĆ: O "dubinskom pranju" duše

MILAN BOŽIĆ: Oštro i i argumentovano o Dodikovoj Privatnoj Crkvi

NEBOJŠA ĐURIĆ: "Dokle više mislite ćutati?!"